Mutation - frvX761(del)::kanMutation frvX761(del)::kan

Mutation frvX761(del)::kan