Mutation - guaC723(del)::kanMutation guaC723(del)::kan

Mutation guaC723(del)::kan