Mutation - rcsA726(del)::kanMutation rcsA726(del)::kan

Mutation rcsA726(del)::kan