Mutation - rcsD769(del)::kanMutation rcsD769(del)::kan

Mutation rcsD769(del)::kan