Mutation - rcsF721(del)::kanMutation rcsF721(del)::kan

Mutation rcsF721(del)::kan