Mutation - thrC724(del)::kanMutation thrC724(del)::kan

Mutation thrC724(del)::kan