Mutation - tktB785(del)::kanMutation tktB785(del)::kan

Mutation tktB785(del)::kan