Mutation - yheM751(del)::kanMutation yheM751(del)::kan

Mutation yheM751(del)::kan