Mutation - yibA778(del)::kanMutation yibA778(del)::kan

Mutation yibA778(del)::kan