Mutation - cmoA724(del)::kanMutation cmoA724(del)::kan

Mutation cmoA724(del)::kan