Mutation - guaA756(del)::kanMutation guaA756(del)::kan

Mutation guaA756(del)::kan