Mutation - parC789(del)::kanMutation parC789(del)::kan

Mutation parC789(del)::kan