Mutation - ampH741(del)::kanMutation ampH741(del)::kan

Mutation ampH741(del)::kan