Mutation - yibK790(del)::kanMutation yibK790(del)::kan

Mutation yibK790(del)::kan