Mutation - gsiA729(del)::kanMutation gsiA729(del)::kan

Mutation gsiA729(del)::kan