Mutation - DE(gal-moaA)203Mutation DE(gal-moaA)203

Mutation DE(gal-moaA)203