Mutation - copA1(del)::kanMutation copA1(del)::kan

Mutation copA1(del)::kan