Mutation - acs-1(del)::kanMutation acs-1(del)::kan

Mutation acs-1(del)::kan