Strain - E. coli B wildtype strainStrain E. coli B wildtype strain

Strain E. coli B wildtype strain