CGSC Strain#: 6781
Strain Designation: SG480      Source of Strain: S. Garrett
Sex: F- Chromosomal Markers: [araD139]B/r, Δ(argF-lac)169, λ-, flhD5301, Δ(fruK-yeiR)725(fruA25), relA1, rpsL150(strR), Δ(envZ-malT)176, Δ(fimB-fimE)632(::IS1), deoC1
Strain Comments: References:

Return to Strain Description