CGSC Strain#: 7082
Strain Designation: KH39      Source of Strain: Nagata & Horiuchi
Sex: F- Chromosomal Markers: thr-33, λ-, trpE9829(Am), serU126(ts,AS), his-2130, tyrA15(Am), thyA707, IN(rrnD-rrnE)1, metE46
Strain Comments: References:

Return to Strain Description