CGSC Strain#: 4909
Strain Designation: GN3      Source of Strain: G.N. Godson
Sex: F- Chromosomal Markers: ΔphoA8, adk-3(ts), galK35, λ-, pyrD34, his-68, fadL701(T2R), thyA25, rpsL118(strR), glpR2(glpc), glpD3, pitA10, xyl-7, mtlA2, spoT1, glpK4, thiE1
Strain Comments: References:

Return to Strain Description