CGSC Strain#: 5700
Strain Designation: EC-0,strA24,rif123      Source of Strain: Chakrabarti & Gorini
Sex: F' Episome/Plasmid: F128
   Plasmid Markers/Mutations:
Chromosomal Markers: Δ(gpt-lac)5, glnX44(AS), λ-, relA1, rpsL214(strR), rpoB23(rifR), thiE1
Strain Comments: References:

Return to Strain Description