CGSC Strain#: 6110
Strain Designation: KH54      Source of Strain: Horiuchi & Nagata
Sex: F- Chromosomal Markers: thr-33, λ-, trpE9829(Am), serU126(ts,AS), his-2130, tyrA15(Am), thyA707, IN(rrnD-rrnE)1, ilv-683, metE46
Strain Comments: References:

Return to Strain Description