CGSC Strain#: 5935
Strain Designation: S\O874      Source of Strain: Neuhard & Thomassen
Sex: F- Chromosomal Markers: lacZ2286(Am), λ-, trpA49(Am), Δ(sbcB-rfb)86, upp-12, relA1, rpsL150(strR)
Strain Comments: References:

Return to Strain Description