Mutation - ccmG748(del)::kanMutation ccmG748(del)::kan

Mutation ccmG748(del)::kan