Mutation - copA767(del)::kanMutation copA767(del)::kan

Mutation copA767(del)::kan