Mutation - fumB748(del)::kanMutation fumB748(del)::kan

Mutation fumB748(del)::kan