Mutation - menF747(del)::kanMutation menF747(del)::kan

Mutation menF747(del)::kan