Mutation - msrA768(del)::kanMutation msrA768(del)::kan

Mutation msrA768(del)::kan