Mutation - nhoA756(del)::kanMutation nhoA756(del)::kan

Mutation nhoA756(del)::kan