Mutation - sufC757(del)::kanMutation sufC757(del)::kan

Mutation sufC757(del)::kan