Mutation - uspG746(del)::kanMutation uspG746(del)::kan

Mutation uspG746(del)::kan