Mutation - yjeK771(del)::kanMutation yjeK771(del)::kan

Mutation yjeK771(del)::kan