Mutation - alkA766(del)::kanMutation alkA766(del)::kan

Mutation alkA766(del)::kan