Strain - P678S<sup>R</sup>Strain P678S<sup>R</sup>

Strain P678SR