CGSC Strain#: 5292
Strain Designation: UP1010      Source of Strain: E. Englesberg
Sex: F- Chromosomal Markers: thr-11, araC203, leuB19
Strain Comments: References:

Return to Strain Description