CGSC Strain#: 5315
Strain Designation: UP1288      Source of Strain: E. Englesberg
Sex: F- Chromosomal Markers: araC506, leuB19
Strain Comments: References:

Return to Strain Description