CGSC Strain#: 6709
Strain Designation: DJK432      Source of Strain: D. Kolodrubetz
Sex: F- Chromosomal Markers: thr-42, araD, araC, Δ(codB-lacI)3, λ-, araF432, his-182, gyrA270(NalR), relA1, araE79, spoT1, thiE1
Strain Comments: References:

Return to Strain Description