CGSC Strain#: 5085
Strain Designation: LA-12G      Source of Strain: B. Magasanik
Sex: F+ Chromosomal Markers: λ-, ptsG21, e14-, relA1, spoT1, thiE1
Strain Comments: References:

Return to Strain Description