CGSC Strain#: 5195
Strain Designation: P678-7      Source of Strain: H.I. Adler
Sex: F- Chromosomal Markers: thr-1, leuB6(Am), fhuA2::IS2, lacY1, glnX44(AS), gal-6, λ-, hns-1, fic-1, malT1R), xyl-7, mtlA2, thiE1, Mon
Strain Comments: References:

Return to Strain Description