CGSC Strain#: 6705
Strain Designation: HN317      Source of Strain: H. Nashimoto
Sex: F- Chromosomal Markers: tsx-352, λ-, aroE353, rpoA112(ts), rpsL283(strR)
Strain Comments: References:

Return to Strain Description