CGSC Strain#: 8080
Strain Designation: GS936      Source of Strain: G.V. Stauffer
Sex: F- Chromosomal Markers: [araD139]B/r, Δ(argF-lac)169, λ-, flhD5301, Δ(fruK-yeiR)725(fruA25), pheA905, relA1, gcvA1, rpsL150(strR), deoC1
Strain Comments: References:

Return to Strain Description