CGSC Strain#: 6697
Strain Designation: SK922      Source of Strain: S.R. Kushner
Sex: F+ Chromosomal Markers: tsx-353, glnV42(AS), λ-, rimE31(ts), malT352R)
Strain Comments: References:

Return to Strain Description