Mutation - leuA781(del)::kanMutation leuA781(del)::kan

Mutation leuA781(del)::kan