Mutation - serC731(del)::kanMutation serC731(del)::kan

Mutation serC731(del)::kan